សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត Preykralar Khangkoeut Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ អ៊ុក គឹមសេង និង រៀនរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ ភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុក បន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង ។

Album photos showing the teaching activities of teacher Uk Kimseng and learning activities of students at Preykralar Khangkoeut Village Based Preschool. This school is located in Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia. Photos provided by Mrs. Yeng Sarang.

Hing Channarith