ទិវាអក្ខរកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៨-International Literacy Day 2018

ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញាគឺជាថ្ងៃអក្ខរកម្មអន្ដរជាតិរបស់ អង្គការ យូណេស្កូលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹងជាសកលស្តីពីបញ្ហាជុំវិញមនុស្ស ពេញវ័យនិងអក្ខរកម្មកុមារ។

អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជាមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកំពស់ចំណេះដឹងសម្រាប់កុមារតូច និង ពេញវ័យ តាមរយៈ គម្រោង មេត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ និង ភាសារបរទេសនៅតំបន់គោលដៅ ខេត្តកំពត កំពង់ស្ពឺ និង ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

យើងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ភាគីពាក់ពន័្ធចូលរួម និង គាំទ្រកម្មវិធីអប់រំ ។  យើងសូមអរគុណដល់សហការី, ម្ចាស់ជំនួយ, សហគមន៍, និង រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីកន្លងមក។

Each year September 8th marks UNESCO’s International Literacy day, raising awareness globally on the issues surrounding adult and child literacy. (source https://www.awarenessdays.com)

The Cambodian Children's Advocacy Foundation Organization is proud to be part of the implementation of the educational program through village-based preschool and foreign language for small children and adult in the target areas including Kampot and Kampong Speu provinces, and Kampong Leng District, Kampong Chhnang Province.  We encourage all stakeholders to participate and support the educational program.

 We thank our colleagues, funding partners, communities and the government in assisting the programs.

Hing ChannarithComment